Hoffi a chasau / Likes and dislikes

Patrymau Iaith - Language patterns

HoffiTo like

Dyn ni’n defnyddio lico / hoffi ( mwy ffurfiol) i ddweud beth dyn ni’n lico.
We use ‘lico/ hoffi’( more formal) when saying what we like.

 • Dw i’n lico
 • (R)wyt ti’n lico
 • Mae e / hi / Ann yn lico
 • Dyn ni’n lico
 • Dych chi’n lico
 • Maen nhw’n lico
 • I like
 • You like
 • He / She / Ann likes
 • We like
 • You like
 • They like

Cwestiwn / Question

 • Wyt ti’n lico rhedeg?
 • Beth wyt ti’n lico?
 • Do you like running?
 • What do you like?
 • Ydw / Nac ydw

Negyddol / Negative

 • Dw i ddim yn lico coffi
 • I don’t like coffee

 • Mae’n well gyda fi
 • I prefer
 • Mae’n gas gyda fi
 • I hate

Cofiwch y treiglad meddal / Remember the soft mutation

 • Mae’n well gyda fi win coch
 • Mae’n gas gyda fi gwrw
 • I prefer red wine
 • I hate beer