Faint o’r gloch yw hi? / What time is it?

Unit 5
Geirfa
rhieni parents
apwyntiad appointment
nabod (to) know a person
wedyn afterwards
cerddoriaeth music
Ffrangeg French