Faint o’r gloch yw hi? / What time is it?

Patrymau Iaith - Language patterns

Faint o’r gloch yw hi ? What time is it?

  • Mae hi’n dri o’r gloch
  • Mae hi’n chwarter i dri
  • It is three o’clock
  • It is quarter to three

Mae treiglad meddal ar ôl ‘yn' ac 'i'.
There is a soft mutation after ‘yn’ and ‘i’

Faint o'r gloch yw hi?
Mae hi’n dri o’r gloch Mae hi’n bum munud ar hugain i bedwar
Mae hi’n bum munud wedi tri Mae hi’n ugain munud i bedwar
Mae hi’n ddeg munud wedi tri Mae hi’n chwarter i bedwar
Mae hi’n chwarter wedi tri Mae hi’n ddeg munud i bedwar
Mae hi’n ugain munud wedi tri Mae hi’n bum munud i bedwar
Mae hi’n bum munud ar hugain wedi tri Mae hi’n bedwar o’r gloch
Mae hi’n hanner awr wedi tri