Oedd / Was

Unit 6
Geirfa
dwyn to steal
tu allan i outside
newydd sbon brand new
gwelais i I saw
croen skin
tal tall
ifanc young
sgidiau shoes
clo lock
cyflym fast