Mae ……… gyda fi / I’ve got

Unit 7
Geirfa
ar goll lost
ffôn symudol mobile phone
dewch come
ar hyn o bryd at the moment
diwedd end
diddordebau interests
gwers lesson
ta beth anyway