Mae ……… gyda fi / I’ve got

Patrymau Iaith - Language patterns

Meddiant / Possession

Dyn ni’n defnyddio ‘gyda’ i nodi meddiant
We use ‘gyda’ to denote possession

 • ‘Mae car gyda fi’
 • I’ve got a car.
 • Mae ….gyda fi
 • Mae …. gyda ti / fe / hi /
 • Mae …. gyda ni / chi/ nhw
 • Mae …gyda John / gyda’r plant
 • I have got a ....
 • You / he / she have got.
 • we / you / they have got .....
 • John / the children have got a .....
 • Cwestiwn / Question
 • Oes matsys gyda ti? Have you got matches?
 • Ateb / Answer
 • Oes / Nac oes - Yes / No
 • Negyddol / Negative
 • Does dim syniad gyda fi.

 • I’ve got no idea. ....