Rhaid - Must/has to

Patrymau Iaith - Language patterns

(Mae) Rhaid i fi – I must/ I have to

Ar lafar yn aml dyn ni ddim yn defnyddio 'Mae'.
'Mae' is often omitted in speech.

Mae treiglad meddal ar ôl pob person.
There is a soft mutation after each person.

 • Rhaid i fi fynd
 • Rhaid i ti
 • Rhaid iddo fe
 • Rhaid iddi hi
 • Rhaid i Ann/ i'r plant
 • Rhaid i ni
 • Rhaid i chi
 • Rhaid iddyn nhw
 • I must go
 • You must
 • He must
 • She must eat
 • Ann / the children must
 • We must
 • You must
 • They must