Gorchmynion Commands

Patrymau Iaith - Language patterns

I ffurfio’r ‘gorchymyn’, mae angen ychwanegu –wch ( ffurfiol a lluosog) ac -a
(anffurfiol ac unigol) at fôn y ferf.
To form the commands we need to add –wch ( formal and plural) and –a (informal and singular) to the root of the verb.

 • Berf Verb
 • symud
 • gyrru
 • cofio
 • Bôn Root
 • symud
 • gyrr-
 • cofi-
 • Ffurfiol Formal
 • symudwch
 • gyrrwch!
 • cofiwch!
 • Anffurfiol Informal
 • symuda
 • gyrra!
 • cofia!
 • Saesneg English
 • move!
 • drive!
 • remember!

Ffurfiau afreolaidd. Dyma’r rhai mwya cyffredin.
Irregular forms. Here are some of the most commonly used.

 • Berf Verb
 • Peidio
 • Mynd
 • Dod
 • Ffurfiol Formal
 • Peidiwch!
 • Ewch!
 • Dewch!
 • Anffurfiol Informal
 • Paid!
 • Cer!
 • Dere!
 • Saesneg English
 • Don’t
 • Go!
 • Come!

Cofiwch mae angen 'â' ar ôl peidio ('ag' o flaen llafariad).
Remember that we need 'â' after peidio and an aspirate mutation ('ag' in front of a vowel).
Paid â bod yn hwyr. Don't be late.
Peidiwch ag arafu. Don't slow down.
Paid â chodi'n hwyr. Don't get up late.