Gorffennol – The past tense

Unit 12
Geirfa
ŵyr grandson
sedd seat
y tu ôl i behind
perffaith perfect
dyna drueni! what a shame!