Gorffennol – The past tense

Patrymau Iaith - Language patterns

i) Berfau rheolaidd - regular verbs
Gorffennol edrych – The past tense of edrych/ to look

 • Edrychais i
 • Edrychaist ti
 • Edrychodd e/hi
 • Edrychon ni
 • Edrychoch chi
 • Edrychon nhw
 • I looked
 • You looked
 • He /She looked
 • We looked
 • You looked
 • They looked

Mae’r un terfyniadau gyda'r berfau rheolaidd eraill.
Other regular verbs have the same endings

ii) Berfau afreolaidd - irregular verbs

MYND – to go
Es i i’r gêm -I went to the game.

 • Es i
 • Est ti
 • Aeth e/hi
 • Aethon ni
 • Aethoch chi
 • Aethon nhw
 • I went
 • You went
 • He/she went
 • We went
 • You went
 • They went

Mae'r un terfyniadau gyda’r berfau canlynol.
The following verbs have the same endings.
gwneud – to do/make
dod - to come.

CAEL – to have
Cawsoch chi beint - You had a pint

 • Ces i
 • Cest ti
 • Cafodd e/hi
 • Cawson ni
 • Cawsoch chi
 • Cawson nhw
 • I had
 • You had
 • He/she had
 • We had
 • You had
 • They had

Mae treiglad meddal ar ôl pob person.
There is a soft mutation after each person.