Bydd – Will be

Unit 13
Geirfa
anhygoel incredible
yn syth straight away
cefnogi (to) support
yr un ardal the same area
ar yr un pryd at the same time
trefnu (to) arrange