Bydd – Will be

Unit 13
Geirfa
trefniadau arrangements
sioe Nadolig Christmas show
addurno (to) decorate
dechrau (to) start
cyrraedd (to) arrive
gwisgo (to) dress
Drama'r Geni Nativity Play
i gyd all
diwedd end