Bydd – Will be

Patrymau Iaith - Language patterns

Bod – to be
Byddwn ni’n mynd i Ffrainc. We’ll be going to France.

 • Bydda i
 • Byddi di
 • Bydd e/ hi / y plant
 • Byddwn ni
 • Byddwch chi
 • Byddan nhw
 • I will be
 • You will be
 • He / she / the children will be
 • We will be
 • You will be
 • They will be

Bydda i’n gwneud ‘pavlova’ – I will be making ‘pavlova’.

Dyn ni’n defnyddio dyfodol ‘gwneud’ i ofyn ffafr.
We use the future of ‘gwneud – to do’ to ask a favour.

Wnewch chi wisgo’r plant ? Will you dress the children?
Wnei di helpu gyda’r plant? Will you help with the children?

NODYN: Mae angen ‘yn’ gyda ‘bod’ ond dim gyda 'gwneud'
NOTE: 'Yn’ is needed with ‘bod’ but not with 'gwneud'