Wedi (gorffen) – Have (finished)

Unit 14
Geirfa
gorffen (to) finish
bron almost
sanau socks
dillad clothes
llonydd peace and quiet
o'r diwedd at last