Wedi (gorffen) – Have (finished)

Patrymau Iaith - Language patterns

Mae wedi yn cymryd lle yn mewn brawddeg i sôn am rywbeth sydd wedi digwydd.
Wedi takes the place of yn in the sentence to note that something has happened.

  • Mae hi’n canu
  • Mae hi wedi canu
  • She is singing
  • She has sung

Mae’r un atebion i ‘Dych chi’n canu?’ a ‘Dych chi wedi canu?’.
The answers to ‘Dych chi’n canu?’ and ‘Dych chi wedi canu? are the same.

  • Ydy hi wedi gweithio?
  • Wyt ti wedi bwyta?
  • Has she worked?
  • Have you eaten?
  • Ydy / Nac ydy
  • Ydw / Nac ydw