Dy / fy – Yours /mine

Patrymau Iaith - Language patterns

Mae treiglad trwynol ar ôl ‘fy’.
There is a nasal mutation after ‘fy’.

 • Fy mrawd i
 • Fy ngwraig i
 • My brother
 • My wife

Mae treiglad meddal ar ôl ‘dy’(anffurfiol) ac 'ei’ (gwrywaidd).
There is a soft mutation after ‘dy (informal) and ‘ei’ (masculine).

 • Dy frawd di
 • Dy fam di
 • Your brother
 • Your mother
 • Ei wraig e
 • Ei frawd e
 • His wife
 • His brother

Mae treiglad llaes ar ôl ‘ei’ (benywaidd) + h cyn llafariad
There is an aspirate mutation after ‘ei’ (feminine) + h with a vowel.

 • Ei thad hi
 • Ei henw hi
 • Her father
 • Her name

Does dim treiglad ar ôl ‘ein’,‘eich’ ‘eu’
There isn’t a mutation after 'ein/our’, ‘eich/ you’, 'eu/their'.

 • Ein teulu ni
 • Eich mam-gu chi
 • Eu cartref nhw
 • Our family
 • Your grandmother
 • Their home