Eich nabod chi – Knowing you

Unit 18
Geirfa
codi (to) pick up
gweld eisiau (to) miss
unig lonely
newydd ffonio just phoned
atgoffa (to) remind
o'r blaen before
gan bwyll steady on