Eich nabod chi – Knowing you

Unit 18
Geirfa
deintyddfa dentist's surgery
apwyntiad appointment
y diwrnod cynt the previous day