Eich nabod chi – Knowing you

Patrymau Iaith - Language patterns

Mae angen ychwanegu’r rhagenwau personol, a’u treigladau, at y berfenw i gyfieithu brawddegau fel hyn.
We need to add the personal pronouns, and their mutations, to the verb to translate sentences like this with verbs.

 • I love you
 • He helps me
 • We pay them
 • Dw i’n dy garu di
 • Mae e’n fy helpu i
 • Dyn ni’n eu talu nhw
 • Mae hi’n
 • fy nghlywed i
 • dy nghlywed di
 • ei glywed e
 • ei chlywed hi
 • ein clywed ni
 • eich clywed chi
 • eu clywed nhw
 • She hears me
 • She hears you
 • She hears him
 • She hears her
 • She hears us
 • She hears you (plural)
 • She hears them

Sylwch Note
Os oes arddodiad yn dilyn y ferf fydd dim angen y patrwm yma.
If a preposition follows the verb then this pattern is not followed.

 • Dw i’n gwrando arnat ti
 • Dw i’n dy glywed di
 • I listen to you
 • I hear you