Cyn / Ar ôl – Before / After

Unit 19
Geirfa
rhestr list
cwympo mas (to) fall out/ argue