Cyn / Ar ôl – Before / After

Unit 19
Geirfa
apwyntiadau appointments
efeilliaid twins
derbynfa reception