Cyn / Ar ôl – Before / After

Patrymau Iaith - Language patterns

Cyn ... Before ...

 • Cyn gadael am y coleg
 • Cyn cinio
 • Before leaving for college
 • Before lunch

Ar ôl ... After ...

 • Ar ôl gorffen glanhau
 • After finishing cleaning

Pan dyn ni eisiau dangos pwy sy'n gwneud y weithred, rhaid defnyddio, i fi ..., i ti ... + treiglad meddal.
When we want to show who is doing the action, you must use, i fi ..., i ti ..+ a soft mutation

 • Ar ôl i fi orffen
 • Ar ôl i ti orffen
 • Cyn iddo fe ddweud ‘ta-ta’
 • Cyn iddi hi fynd
 • Cyn i ni ddechrau pacio
 • Cyn i chi ddechrau poeni
 • Cyn iddyn nhw fynd
 • After I finish
 • After you finish...
 • Before he says ‘ta ta’
 • Before she goes
 • Before we start packing
 • Before you start to worry
 • Before they go