Ces i fy ngeni – I was born

Unit 20
Geirfa
geni (to) be born
antur adventure
pumdegau fifties
peiriannydd engineer
croesawu (to) welcome
yn ddiweddarach later
yr Almaen Germany
Almaenes German (female)
magu (to) be brought up
Cymry Welsh people