Ces i fy ngeni – I was born

Patrymau Iaith - Language patterns

Dyn ni’n defnyddio’r patrwm yma am rywbeth sy’n digwydd i ni e.e ces i fy ngeni / ces i fy ngweld.
We use this pattern to talk about something that happens to us e.g I was born / I was seen.

  • Ces i fy ngeni yn Ne Affrica.
  • Cest ti dy eni yn Johannesburg.
  • Cafodd e ei anfon i Johannesburg.
  • Cawson ni ein magu yn y Rhondda.
  • Cawson nhw eu croesawu yno.
  • I was born in South Africa
  • You were born in Johannesburg
  • He was sent to Johannesburg
  • We were brought up in the Rhondda
  • They were welcomed there