Da/gwell/gorau – good/better/best

Unit 23
Geirfa
amaethyddol agricultural
Prydain Britain
gwelais i erioed I ever saw
ceffyl horse
mochyn pig
sgleiniog shiny
tarw bull
pert pretty