Salwch / Iechyd - Illness / health

Patrymau Iaith - Language patterns

Salwch/ Iechyd illness / Health

Beth sy’n bod ? What’s the matter?

Dyn ni’n defnyddio ‘'da’ wrth drafod salwch yn ymwneud â’r corff.
We use ‘gyda’ when talking about illness using parts of the body.

 • Mae pen tost ’da fi
 • Mae llwnc tost ’da ti
 • Mae clust dost ’da fe
 • Mae bola tost ’da hi
 • I’ve got a headache
 • You’ve got a sore throat
 • He’s got earache
 • She’s got a tummy ache

Wrth drafod anhwylderau eraill rhaid defnyddio ‘ar’, e.e. annwyd / ffliw/ peswch.
‘Ar’ is used when referring to other illnesses, e.g cold / flu / cough

 • Mae
 • annwyd
 • peswch
 • ’r ffliw
 • gwres
 • arna i
 • arnot ti
 • arno fe
 • arni hi
 • ar John
 • arnon ni
 • arnoch chi
 • arnyn nhw
 • - I have a cold
 • - you have a cough
 • - he has the flu
 • - she has a temperature
 • - John has
 • - we have
 • - you have
 • - they have