Croeso / Welcome

Pwrpas yr adnoddau yma yw ategu’r hyn yr ydych chi’n ei ddysgu gyda’ch tiwtor. Gobeithio bydd y wefan hon yn gyfle i chi gael hwyl gyda’ch iaith newydd. Mwynhewch!

The purpose of this resources is to supplement what what you learn with your tutor. Hopefully this website will allow you to have fun with your new language. Enjoy!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player