Enwebiadau Gwyl Celtic Media!

Mae’r tîm radio wrth ei boddau gyda’r newyddion o 2 enwebiad yng ngwobrau’r Wyl Cyfryngau Celtaidd eleni.

Mae ‘Sir Tom's Musical Years’ (BBC Radio 2/BBC Radio Wales) wedi enwebu am Raglen Ddogfen Radio gorau a chafwyd enwebiad Cyflwynydd Gorau i Ifan Evans. (BBC Radio Cymru) am ei raglen brynhawn.

Rydym yn edrych ‘mlaen at yr Wyl ar-lein eleni – ac yn edrych ‘mlaen yn fawr at yr amser cawn gwrdd gyda’n ffrindiau a chydweithwyr Celtaidd yng Ngwyl 2022!