Chwilio am Actorion

Rydym ni’n chwilio am actorion ar gyfer ail gyfres FFERM FACH fydd ymddangos ar S4C yn 2023. Cyfres hwyliog yw Fferm Fach sy’n mynd a ni ar daith addysgiadol i ddysgu mwy am yr anifeiliaid a’r planhigion sydd ar ein ffermydd ac yn fwyaf arbennig – o le daw ein bwyd?

Rydym yn croesawi pawb o bob cefndir i ymgeisio ond RHAID fod pob cymeriad yn medru siarad Cymraeg. Rydym yn chwilio am actorion o Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Merthyr Tydfil neu Rhondda Cynnon Taf. Rydym ni'n chwilio am oedolyn o Dde Cymru. Gofynnwn eich bod ar gael i ffilmio yn ystod tymor yr haf eleni. Fe fyddwn ni’n trwyddedu drwy’r Awdurdod Addysg lleol, ac yn cael caniatâd rhieni/gwarchodwyr a’r ysgolion. Mae profiad actio ar deledu yn ddymunol ond ddim yn angenrheidiol ar gyfer y plant. I’r oedolyn gofynnwn i chi nodi os bod gyda chi brofiad blaenorol o weithio gyda plant.

Rydyn ni’n chwilio am y canlynol:

 • Cymeriad: Plentyn Un
 • Rhyw: Benywaidd/Gwrywaidd
 • Oedran: 6-8 oed
 • Disgrifiad: Plentyn trendi, gyda phersonoliaeth byrlymus a meddwl chwilfrydig.

 

 • Cymeriad: Brawd neu chwaer plentyn un
 • Rhyw: Benywaidd/Gwrywaidd
 • Oedran: 6-8 oed
 • Disgrifiad:  Plentyn trendi, gyda phersonoliaeth byrlymus a meddwl chwilfrydig.

 

 • Cymeriad: Rhiant
 • Gwner: Benywaidd/Gwrywaidd
 • Oedran: 20au canol – 30au cynnar
 • Disgrifiad: Cartrefol a chyfeillgar.

I ymgeisio am rhan, danfonwch glip byr o’ch hun (wedi ei ffilmio ar ffôn symudol neu gamera) yn perfformio rhywbeth rydych chi’n ei wybod a’i fwynhau at siwan.dafydd@telesgop.cymru erbyn 12:00y.h. Dydd Sul 27-02-22.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar Facebook, Twitter, Instagram neu e-bost.