Bringing Art to Wales: The Davies Sisters

Mae Trevor Fishlock yn archwilio sut gwnaeth dwy chwaer o Gymru, sef Gwendoline a Margaret Davies, greu un o gasgliadau celf gorau Prydain o’r 20fed ganrif. Roeddent yn croesawu celf Argraffiadaeth ac ôl-Argraffiadaeth ymhell cyn i hyn ddod yn ffasiynol a gadawsant eu casgliad gwych i’r genedl.

Daeth yr arian o feysydd glo De Cymru, a oedd yn golygu bod y ddwy chwaer ymhlith y menywod cyfoethocaf yn y byd. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, bu’r ddwy yn gweithio fel gwirfoddolwyr mewn cegin gawl ychydig y tu ôl i’r llinell flaen. Trwy gydol eu bywydau, wnaethon nhw byth roi’r gorau i freuddwydio am droi eu cartref yng Ngregynog yn ganolbwynt artistig a diwylliannol byw i Gymru.