BRO Llwybr yr Arfordir

I gyd-fynd ag agoriad Llwybr newydd Arfordir Cymru, bydd cyfres Bro ar S4C yn dilyn y llwybr arfordirol hwn. Mae’r athletwraig ddawnus Lowri Morgan yn ymuno â Shân Cothi a Iolo Williams i gyflwyno Bro: Llwybr yr Arfordir lle byddant yn darganfod mwy am y llwybr troed 870 milltir.

Mae Lowri’n rhoi cynnig ar eirafyrddio gyda’r hyfforddwr Bedwyr ap Gwyn ar gopa’r Gogarth yn Llandudno, sy’n rhan o’r llwybr arfordirol cenedlaethol cyntaf yn y byd.

“Mae hon yn swydd ddelfrydol i mi; rwy’n caru gweithgareddau awyr agored fel eirafyrddio a syrffio, ac wrth gwrs, rwy’n cael cyfle i gwrdd â phobl a chlywed eu rhesymau dros fyw ar yr arfordir,” meddai Lowri, sy’n wreiddiol o Fro Gŵyr, ger Abertawe ond sy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn.

“Bydd agor Llwybr Arfordir Cymru yn achlysur arbennig a hanesyddol. Bob tro rwy’ wedi bod yn rhedeg dramor, boed hynny yn yr Arctig neu yn y jyngl, mae rhywun wedi dweud bod y forlin fel cae chwarae i’r rheiny sy’n byw yno, gan ei bod yn cynnig cymaint o weithgareddau. Mae hyn yn gyfle gwych i roi Cymru ar y map a dangos beth sydd gennym ni i’w gynnig.”