BRO

Mae’r cyflwynwyr Iolo Williams a Shân Cothi yn ailddechrau ar eu taith o gwmpas Cymru, gan gwrdd â’r bobl sy’n ysgrifennu, yn golygu, yn cyhoeddi ac yn darllen rhai o’n papurau bro cymunedol. Yn ystod y gyfres, mae Iolo a Shân yn ymweld â Llanberis, Dyffryn Aeron, Llanfyllin, Hendy-gwyn ar Daf, Pwllheli, Llundain, Dinbych, Cwm Gwendraeth a Chwm Gwaun. Caiff Iolo y fraint i archwilio Fferm Antur Cantref yn y Parc Cenedlaethol, sy’n gartref i Star, y mochyn enwog a ymddangosodd ar Britain’s Got Talent yn 2010. Mae’n clywed y cyfan am y seren binc flewog gan Rhys Jones sy’n gweithio ar y fferm.