Climate Challenge

Yn y gyfres amserol hon, dilynwn daith Athro Siwan Davies o Brifysgol Abertawe, arbenigwr mewn newid hinsawdd y gorffennol pell, wrth iddi deithio i wledydd lle mae cymunedau eisoes yn profi anhawsterau difrifol yn sgil newid hinsawdd modern. Bydd hi’n datgelu sut mae cymunedau yn addasu i wynebu’r heriau.

O ddydd i ddydd, mae ymchwil Siwan yn adeiladu darlun o newidiadau naturiol y gorffennol wrth i’r ddaear droi o gwmpas yr haul, a gyda amrywiadau sydyn yn achosi cyfnodau oerach a chynhesach. Ond mae’r newidiadau presennol yn dra gwahanol i’r hyn mae hi wedi ei weld yn y gorffennol.

Mae’r gyfres hon yn amserol gan fod materion yr amgylchedd yn uchel ar agenda gwleidyddion. 2017 fydd y flwyddyn gynhesaf ar record, felly tybed oes digon o sylw yn cael ei roi i’r sefyllfa fregus rydym ynddi.