Cofiant: Bob

Dei Tomos yn holi Alan Llwyd am ei gofiant, sydd newydd ei gyhoeddi, am y bardd enwog R. Williams Parry