Darwin, Y Cymro a'r Cynllwyn

Stori dditectif sy’n dangos sut y bu i Charles Darwin ddweud celwydd a thwyllo er mwyn cael ei gydnabod fel y sawl wnaeth ddarganfod theori esblygiad. Mae gwaith ymchwil newydd o archifau Caergrawnt ac amserlenni llongau sydd wedi eu hanghofio ers tro ar gyfer y post brenhinol bellach yn dangos bod Darwin wedi dweud celwydd am y dyddiadau y derbyniodd lythyrau gan gasglwr chwilod ifanc, Alfred Russel Wallace.

Rydym yn dangos sut y defnyddiodd Darwin gynnwys y llythyrau hynny i ddiwygio ei nodiadau ar adeg pan oedd yn ei chael yn anodd dod o hyd i’w ateb ei hun i’r theori esblygiad. Can mlynedd ar ôl marwolaeth Wallace, mae’r rhaglen yn datgelu sut y bu ffrindiau Darwin yn cynllwynio i wrthod ei le haeddiannol i Wallace fel y dyn cyntaf i ddarganfod theori esblygiad.