David Hurn: A Life in Pictures

Dathlwn waith ffotograffydd byd enwog y Magnum – David Hurn. Wrth i David drosglwyddo portffolio o’i luniau a’i gasgliadau i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, mae’r ffilm hon yn ymweld ag ef yn ei gartre yng Nghymru , ac yn teithio gydag ef dramor i gyfarfod actores enwog Hollywood – Jane Fonda – 50 mlynedd wedi iddo dynnu lluniau enwog ohonni.