Dibendraw

Mae Dibendraw yn codi’r chwyddwydr ar bwnc gwahanol yn y byd gwyddoniaeth. “Y gwyddonwyr eu hunain fydd yn adrodd y straeon,” esbonia cynhyrchydd y gyfres, Elin Rhys, sy’n caru gwyddoniaeth yn ôl ei chyfaddefiad ei hun. “Mae yna ddyfyniad da y mae rhywun yn ei ddweud yn ystod y gyfres, sef; ‘Mae Cymru’n wlad beirdd a chantorion, ond rydym ni hefyd yn wlad gwyddonwyr,’ ac mae hynny mor wir. Rydyn ni’n tueddu i anghofio hynny.” “Mae cymaint o straeon diddorol a phobl ddiddorol yn y gyfres. Daw’r Athro Lyn Evans o Aberdâr. Mae’n dod adref i wylio’r holl gemau rygbi ac mae wrth ei fodd â Chôr Orffews Treforys. Ef yw’r dyn a ddyluniodd yr arbrawf mwyaf yn y byd erioed yn CERN!”

Mae’r gyfres hon yn agor ein llygaid i’r byd rhyfeddol o’n cwmpas gan archwilio themâu sy’n hanfodol i’n bodolaeth ni – cawn ddathlu gwyddoniaeth gyda Dibendraw.