Elwen QC

Portread o yrfa Elwen Evans, Cwnsler y Frenhines; ei chefndir, ei chrefft a'i chymeriad.