Ffermio: Treialon y Cŵn

Mae Cymru’n cael ei ystyried yn gartref i rai o gŵn defaid gorau’r byd, a bydd cyfres newydd, Ffermio: Treialon y Cŵn, sy’n dechrau ar 24 Awst, yn dathlu’r berthynas arbennig sydd rhwng bugeiliaid a’u cŵn.

Dros dair rhaglen, bydd cystadleuaeth gyffrous, lle bydd chwech o fugeiliaid ifanc a thalentog o bob cwr o Gymru yn cystadlu mewn treialon cŵn defaid. Bydd y cwrs yn un go wahanol, sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer y gyfres, a gynhyrchir gan y tîm sy’n gyfrifol am y rhaglen amaeth a chefn gwlad boblogaidd, Ffermio.

Bydd hefyd cyfle i ddod i wybod mwy am y cŵn, ac am gŵn gwaith o fridiau eraill, fel cŵn Heddlu Dyfed Powys, a chawn glywed gan rai o fridwyr gorau Cymru beth sy’n gwneud ci defaid da.

Alun Elidyr, cyflwynydd y gyfres Ffermio fydd yn ein tywys drwy’r cyfan. Yn sylwebu gydag ef fydd y bridiwr cŵn defaid llwyddiannus, Dewi Jenkins o Dalybont ger Aberystwyth. Ac er ei fod yn wyneb newydd i S4C, mae o’n adnabyddus ac yn uchel ei barch ym maes bridio a threialon cŵn defaid. Yntau fydd Capten tîm Cymru yn Nhreialon Cŵn Defaid y Byd y flwyddyn nesaf, ac mae’n parhau i gynhyrchu rhai o gŵn defaid gweithio gorau’r wlad. Llynedd torrodd record y byd am hawlio’r pris uchaf erioed am gi dan flwydd wrth werthu un o’i gŵn.

Bydd raid gwylio’r gyfres i weld pa ddau fydd yn gwneud y tîm gorau!