Ffermio: Wyna Byw

Rhaglen arbennig o Ffermio lle bydd cyfle i’r gwylwyr ymuno yn fyw â Meinir yn ei sied ddefaid wrth iddi ofalu am rai cannoedd o ddefaid beichiog yn ystod un o adeg prysuraf y flwyddyn - y tymor wyna.

Yn ymuno â Meinir yn y sied bydd ei chyd gyflwynwyr, Daloni Metcalfe ac Alun Elidyr, ei gwr Gari a’r plant - Sioned a Dafydd, yn ogystal a gwesteion eraill.