Fi Neu'r Ci

Cyfres chwe rhan ar S4C i’r rheiny sy’n caru anifeiliaid. Gofynnodd y rhaglen i’r cystadleuwyr fynd ar ddêt gyda dau anifail…ar ôl dewis eu ffefryn, maen nhw’n cael cyfle i fynd ar ddêt gyda’r perchennog lwcus.