Gwirionedd y Galon: Dr John Davies

Dr John Davies yw un o haneswyr mwyaf nodedig ein cenedl ac ef yw awdur y llyfr diffiniol ar ein hanes, ‘History of Wales’. Eleni, mae’n dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed ac yn y rhaglen, rydym ni’n ei ddilyn am chwe niwrnod yn Grangetown, Caerdydd, Treorci yn y Rhondda ac yn ei fwthyn yng nghefn gwlad Ceredigion.

Trwy ei eiriau ei hun, rydym ni’n dysgu mwy am safbwynt y meddyliwr craff hwn ar Gymru a’r byd, ac yn cael cipolwg ar wirioneddau ei galon. Er ei fod yn hoff iawn o deithio, does unman yn debyg i Gymru ganddo, a dim yn bwysicach iddo na’i deulu. Mae’n caru ei deulu, ei wlad a’i lyfrau. Mae’n gymeriad unigryw, gyda llawer o ochrau gwahanol sy’n gwneud ei hanes mor ddiddorol.