Her yr Hinsawdd, Cyfres 2

Ail gyfres o deithiau gyda'r Athro Siwan Davies wrth iddi hi ymweld â chymunedau ar draws y byd sydd eisoes yn dioddef effeithiau dinistriol newid hinsawdd. Dyma gyfres arall sydd o flaen ei hamser - yn tynnu sylw at rai o'r heriau difrifol a fydd yn ein hwynebu fel planed os na wnawn weithredu i adfer y sefyllfa a thorri ar ein defnydd o dannwydd ffosil. Y tro hwn mae'n gweld sut mae plannu coed yn Uganda yn achub bywyd dirifedi - sut mae anifeiliad yn marw yn Costa Rica, sut mae tannau yn dinistrio California, a sut mae ia yn toddi yng ngogledd Norwy.