Her Yr Hinsawdd

Cyfres yn dilyn y gwyddonydd, yr Athro Siwan Davies wrth iddi fynd ar daith bersonol i weld effeithiau newid yn yr hinsawdd ar wahanol agweddau ar y blaned.

Yn y gyfres, mae’n mynd i’r Ynys Las ble mae’r iâ yn toddi, gan newid ffordd o fyw y bobl yno, yn ogystal â chreu anawsterau difrifol i gymunedau eraill ar y blaned wrth i lefelau’r môr godi. Yn y cyfres gyntaf mae hi'n mynd i'r Ynys Las i ddangos pa mor gyflym mae'r ia yn toddi yno, ac yna yn ymweld â chymunedau bregus Maldives sydd yn llythrennol suddo o dan y don.