Lily: A Transgender Story

Stori a ffilmwyd dros gyfnod o bum mlynedd, yn dilyn hanes Lily Jones wrth iddi newid o fod yn wryw i fenyw – taith a gychwynodd yn 15 oed pan yn byw gyda’i theulu ar fferm yng Nghanolbarth Cymru. Stori bwerus am ddynes arbennig a theulu cefnogol a chariadus, wrth iddyn nhw ddelio gyda newid sydd yn cyrraedd uchafbwynt yn ystod cyfnod pandemig. Fe welwn sut mae hi a’i theulu yn delio gyda heriau o bob math gan gynnwys ei pherthynas gyda’i theulu, yn enwedig ei thad, sydd yn ffarmwr traddodiadol.

Dyma gyfuniad o archif o gyfresi blaenorol, ffilmiau Lily ei hun, a deynydd newydd sbon sydd yn arwain at lawdriniaeth y mae wedi edrych ymlaen ato ers blynyddoedd.