Meat Loaf: In and Out of Hell

Mae hanes bywyd Meat Loaf yn un hynod gythryblus: goroesodd drais domestig yn nyddiau ei blentyndod a blynyddoedd o gael ei wrthod gan gwmnïau recordio, cyn llwyddo i sicrhau enwogrwydd byd-eang yn y diwedd. Yn ystod ei fywyd, mae wedi bod yn fethdalwr, wedi wynebu pryderon am ei iechyd, cwerylon ac un o’r ailymddangosiadau mwyaf erioed. Mae’r proffil manwl hwn yn adrodd yr hanes am daith Marvin, y plentyn 240 pwys oedd yn cael ei fwlio i Meat Loaf: yr eicon cerddorol.

Hanes Meat Loaf

Yn sgil bywyd cartref helbulus, gadawodd Meat Loaf Dallas yn sydyn, ac fe gafodd y cyfle cyntaf i lwyddo go iawn yn y ddinas y cyrhaeddodd wedi hynny.