Meet the Watkins

Yn fferm, siop a bwyty teuluol Cwmcerrig yng Ngorslas, gwneir ymdrech barhaus i gadw’r busnes yn fyw. Yn y gyfres arsylwadol fywiog hon, rydym yn dilyn hynt a helynt busnes teuluol llwyddiannus yng Nghymru (dydd a nos) o olwg y cyhoedd, i ddangos sut mae gwaed, chwys, dagrau a digon o chwerthin yn gallu cadw swyddi’n ddiogel. Gwelwn deulu a chymuned gyfan yn llwyddo hyd yn oed yn y cyfnodau anoddaf. Mae’n sefydliad unigryw; teulu entrepreneuraidd o Gymru yn cyfuno hen fentrau a mentrau newydd, ac yn llwyddo mewn rhan llai breintiedig o’r wlad.

Mae tua 18 o’r 40 aelod o staff ar y safle yn aelodau o’r teulu. Mae teulu Watkins yn cynnwys 13 o frodyr a chwiorydd – a phedwar o’r rhain yw’r prif bartneriaid busnes. Mae eu plant a’u cefndryd a’u cyfnitherod amrywiol hefyd yn rhan o’r busnes, a gyda’i gilydd, maen nhw’n cynnal menter Cwmcerrig. Dros gyfnod o flwyddyn, buom yn dilyn rhai o’r cymeriadau cofiadwy…ac mae digonedd o’r rheiny!