Pobol Port Talbot

Mae gyrwyr tacsi, pobyddion, plant a chantorion côr ymhlith y bobl sy’n ymddangos yn y gyfres Gymraeg hon am fywydau trigolion Port Talbot.

Mae’r gyfres sy’n cynnwys tair rhan yn dilyn pobl Port Talbot yn eu bywydau bob dydd – yn mynd i’r ysgol a’r gwaith, yn agor siopau ac yn cadw’n heini.

Mae’r gyfres yn canolbwyntio’n benodol ar y gymuned i geisio dod i adnabod trigolion tref sydd wedi cael ei rhoi dan lawer o bwysau yn sgil yr ansicrwydd ynghylch dyfodol Cwmni Dur TATA.

Mae anawsterau o’r fath wedi cael eu hamlygu gan Kyle James, sy’n 19 oed. Dywedodd: “Mae’r gwaith dur yn rhan mor bwysig o’n cymuned, ac yn ogystal â dod â swyddi, mae’n cynnal y siopau, y ganolfan hamdden a busnesau eraill. Os bydd yn mynd, bydd Port Talbot yn dirywio. Bydd y lle’n wag.”

“Rydyn ni’n gymuned agos iawn ac mae pawb yn helpu pawb arall. Mae pawb ym Mhort Talbot yn adnabod rhywun sy’n gweithio yn y gwaith dur, felly mae’r posibilrwydd y bydd yn cau yn effeithio ar bob un ohonon ni.”

Ni ellir anghofio am arch arwr Port Talbot ei hun, Capten Beany, sy’n codi arian. Mae’n ymddangos mewn un bennod wrth iddo roi pump uchel i blant Ysgol Gynradd Rhos Afan i geisio torri record.