Royal Welsh Show Preview with Nigel Owens

Mae'r ref yn mentro i gae newydd eleni, lle fydd yn cael cip olwg ar baratoadau'r Sioe Frenhinol. Fe fydd yn cwrdd â theulu sydd wedi profi llwyddiant arbennig gyda'i ceffylau pwerus, trawiadol a gosgeiddig. Ffermwr sy'n gweithio fel diffoddwr tân yn dysgu plant lleol sut o gneifo. Fe fyddwn hefyd yn cael cyfarfod ennillydd aur y Chelsea Flower Show eleni ac wrthgwrs yn dal lan gyda rheini sy'n angenrheidiol i fywyd sioe.