Swansea Sparkle: A Transgender Story

Swansea Sparkle yw’r digwyddiad trawsryweddol mwyaf yng Nghymru – digwyddiad sy’n cael ei gynnal yn Abertawe, sef dinas sy’n hynod ddiwydiannol yn draddodiadol. Mae’r rhaglen yn dilyn tri o bobl o’r gymuned drawsryweddol wrth iddyn nhw oresgyn heriau personol yn ystod y cyfnod cyn y digwyddiad, ac mae’n archwilio themâu rhywedd a hunaniaeth. Gyda chymysgedd o oedrannau a chefndiroedd, gan gynnwys y diwydiant dur, maent yn herio’r farn am bobl drawsryweddol, ond hefyd am y gymdeithas fodern rydym yn byw ynddi. A fydd y ddinas yn croesawu’r achlysur? Ac a yw pobl drawsryweddol Cymru yn barod i sefyll dros eu hegwyddorion?

Mae tri o bobl o’r gymuned drawsryweddol yn goresgyn heriau personol.

Mae Robert, sy’n weithiwr dur, wedi dod allan yn drawsryweddol yn ddiweddar, ac mae eisiau byw amser llawn fel Rhian. Mae’n barod yn awr i gyflwyno Rhian i rai o’i ffrindiau agosaf.

Mae Llŷr, sy’n bymtheg oed, yn drawsryweddol ac mae wedi dechrau’r broses drawsnewid i fod yn fenyw yn ddiweddar. Mae ei dad, Huw, yn dod i delerau â’r newidiadau sydd ar y gweill.